Meny
  • Mångkulturellt Center Helsingborg

Historik

Kachikally kulturförening - Mångkulturellt Center startades av Modou Joof för 10 år sedan.

Modou är född i Gambia 1966 och flyttade till Sverige 1989 och platsen var Göteborg. Inom kort fann Modou kärleken och flyttade till henne i Helsingborg. Modou har under hela sitt liv haft passion för kultur. Han har arrangerat många kulturarrangemang och arbetat som pedagog i olika estetiska ämnen. Modou ville verkligen bidra med sitt engagemang för mångkulturella frågor i Helsingborg. Dock tyckte Modou att många var nästintill bara inriktade på sin egen kultur och de fanns oftast bara samma etnicitet representerade i respektive förening.

Historia

Modou ville verkligen starta en kulturförening där ”alla” kulturer var välkomna även infödda Svenskar. Han startade då Kachikally kulturförening-Mångkulturellt Center där man har möjlighet att integrera och hitta en spännande mix av kulturella aktiviteter. Under de 10 år som gått har föreningen medverkat i en rad Helsingborgs Festivaler och har arrangerad 100-tals kulturevenemang i Helsingborg. Föreningen har också både initierat och medverkat i många kulturprojekt i samverkan med stadens fria kulturutövare och kulturinstitutioner. Samt anordnat kursverksamhet i estetiska ämnen. 

Historia

Föreningen arbetar också ideéllt med insamling av kläder, skolmaterial mm, som vi sedan skickar ner till Gambia/Afrika. Detta har vi gjort i mer än 5 år och det har betytt väldigt mycket för både oss här i Sverige och i Gambia. All hjälp som skickas och tas emot är dokumenterad och redovisar de bidragsgivare som har skänkt gåvor.