Meny
  • Mångkulturellt Center Helsingborg

Vi driver projektet Playing for Change tillsammans med Folkuniversitetet

VAD ÄR Playing for Change ?

Playing For Change (PFC) är ett världsomspännande projekt som knyter ihop världen genom musik. PFC startade 2002 och bottnar i en stark tilltro till musikens kraft och förmåga att överbrygga gränser och minska avståndet mellan människor.PFC har även skapat en stiftelse, Playing For Change Foundation, som etablerar musikskolor för barn i olika delar av världen samt satt ihop ett mångkulturellt band, Playing For Change Band, som turnerar över hela världen. På PFC Day genomförs events världen över till förmån för PFC Foundation. 2013 genomfördes 316 events i 56 länder. För första gången i historien då även i Sverige. Hösten 2013 tog Folkuniversitetet initiativet till attstarta projektet Playing For Change Sweden, med uppgiften att bidra till spridandet av PFC i Skandinavien. Som ett första steg arrangerade projektetSveriges första PFC Day.

Playing for change

Vad vill vi?

Vi vill inspirera människor att engagera sig i PFC och sprida projektet i Skandinavien. Vårt huvudsakliga fokus ligger på att engagera och stötta unga att starta band och spela i PFC´s ”anda” – musik för en bättre värld, ge dem möjlighet att uppträda inför publik, låta intäkterna bidra till att finansiera en musikskola i Gambia och därmed bidra till att ge unga i en annan del av världen förutsättningar för ett rikare 

Vad kan du göra?

Det finns massor av sätt som du kan bidra på.

Här är några exempel:

  • Som medlem bidrar du till att sprida engagemanget för PFC.
  • Som crew hjälper till vid olika events som PFC Sweden anordnar, såsom PFC Day eller lokala konserter ute i bostadsområden.
  • Som samarbetspartner. Föreningar, skolor,organisationer.
  • Som band/musikgrupp. Starta en grupp och gå med i projektet eller engagera det band du redan spelar i.
  • Som sponsor hjälper du oss att finansiera projektet i sin helhet eller gå in och stötta valda delar.
  • Genom donationer bidrar du med vad du vill till att finansiera musikskolan i Gambia.Kom gärna själv med förslag till hur du kan hjälpa ossatt bidra till en bättre värld

För mer information om Playing för change kontakta projektledaren Modou Joof modou@mangkulturelltcenter.se eller ring 0709-494963.

Playing for change

Playing for change