Meny
  • Mångkulturellt Center Helsingborg

Styrelse

Styrelsen har i regel ett styrelsmöte i månaden. Undatag sommarmånaderna. Styrelsen består av.

Ordförande/firmatecknare
Modou Joof
E-post: modou@mangkulturelltcenter.se

Kassör
Astou Joof

Sekreterare
Ann Sofie Wistman

Ledamot
Jörgen Martinson

Ledamot
Martin Pålsson

Suppleang
Jari Kajainne

Årsmötesprotokoll nr 1

Årsmötesprotokoll nr 2

Årsmötesprotokoll nr 3

Stadgar