Meny
  • Mångkulturellt Center Helsingborg

Styrelse

Styrelsen har i regel ett styrelsmöte i månaden. Undatag sommarmånaderna. Styrelsen består av.

Ordförande/firmatecknare
Modou Joof
E-post: modou@mangkulturelltcenter.se

Kassör
Pa Modou Njie
E-post: pa@mangkulturelltcenter.se

Sekreterare
Katarina Bobeck
E-post: katarina@mangkulturelltcenter.se

Ledamot
Richard Asterdahl
E-post: richard@mangkulturelltcenter.se

Ledamot
Jörgen Martinson                         
Kontakt: jorgen@mangkulturelltcenter.se

Ledamot
Aji Jobe
Kontakt: aji@mangkulturelltcenter.se

Årsmötesprotokoll nr 1

Årsmötesprotokoll nr 2

Årsmötesprotokoll nr 3

Stadgar