Meny

Den Svenska koden 

Den Svenska Koden är ett intregrationsprojekt som finansieras av Region Skåne och drivs av Mångkulturellt Center. Nedan en del av den introduktionsprogram som vi erbjuder till nyanlända. Det som handlar om Sverige och Svenskar i allmänhet. Här vi ger en bred information i en god kommunikations miljö kring:

 • Svenska myndigheter. Vilka är viktiga för nyanlända och vad gör de?  Här tar vi upp det viktigaste myndigheterna såsom Polis, offentlig sjukvård, kommun, region, skatteverket, arbetsförmedling, stat-kommun - skola– Hur dessa är organiserade och    hur de arbetar gentemot medborgarna.
   
 • Svenska språket. I gruppen har vi en tolk. Dock försöker vi tala så mycket Svenska som möjligt och försöker hålla språket enkelt dvs. vardagssvenska. Vi förklarar också om olika dialekter utifrån var man befinner sig i Sverige. Här har nyanlända möjlighet att vara med och delta i olika ämnen som diskuteras där de tränar sin svenska. Detta är mycket viktigt då de sällan tränar sin svenska. Det blir en bra komplettering till SFI
   
 • Föreningslivet - Studiecirklar – Studieförbund, Ideellt arbete- sociala umgängesformer. Folkbildning har spelat en avgörande roll när det gäller demokratiutveckling och jämställdhet i den Svenska samhällsutvecklingenHär samtalar vi om att en del stor del av svenskarna är med i olika ideella föreningar utifrån sitt intresse och det är ett vanligt att man är medlem och medverkar i föreningar och på så sätt är detta också en av våra mest vanligaste sociala umgängesformer. Det är inte så vanligt att man skapar en vänskapskrets på ”gatan” i Sverige istället är det i föreningslivet där man har det vanligaste umgängesformen.Vidare informerar vi om hur en ideell förening fungerar. Vilka typer av föreningar som finns m.m.
   
 • Demokratiutvecklingen i Sverige Vi ger en kortare inblick i demokratiutvecklingen i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Arbetsrättslagar, fackföreningar, kyrkans roll, kungahuset, regering, riksdag, lagar och förordningar, EU, politiska partier, regering, riksdag, val till riksdag-kommun. Vi håller språket enkelt.
   
 • Sociala (Svenska koder) – Vägen till hälsa  Det som är självklart för svenskarna är inte självklart för nyanlända. Det handlar om allt ifrån att ha förtroende till myndigheterna, klädstil, matkultur m.m.Vi ger en inblick om de sociala koder – ”svenska koder” som vi har i Sverige. Här utgår vi från just den utmärkta boken ”Svenska koden” som är ett bra studiematerial till denna del av kursen. Vi samtalar kring det ”typiskt” Svenska. Allt ifrån allemansrätten till våra traditionella högtider som kopplas till sociala umgängesformer. Träning och friluftsliv är en viktig del i många Svenskars liv och också vägen till en bättre hälsa. Vidare samtalar vi om den svenska kärnfamiljen hur den vanligtvis ser ut, men också att det finns samkönade äktenskap med barn. Om barnens rätt, hur vi ser på uppfostran rent generellt, kopplat till fritidsintressen och skola. Ungdomskultur m.m.
   
 • Svensk näringsliv. Vi ger en bild av hur svenskt näringsliv ser ut. Export produkter och svenska koncerner och företag. Arbetsmarknaden i Sverige – kontra utbildningar
   
 • Introduktion om Svensk historia  Vi ger en kortare samt enklare introduktion av Sveriges historia. Främst nation – demokratiutvecklingen- folkhemmet under 1900-talet. Sekulariseringen från kyrkan och kungahus m.m.
   
 • Svensk identitet. Här samtalar vi om svensk identitet om det finns något sådant och hur ser den ut?

Efter varje ämne tar vi upp frågeställningar som gruppen har kring det aktuella ämnet. På så sätt får vi också med svenskan som språk då vi ber gruppen i den mån de kan, tala Svenska.